• Nieuws
  • Jaarlijks kijken welke hulp uw kind nodig heeft

7 juli 2020

Uw kind volgt speciaal onderwijs bij Auris of krijgt op school ondersteuning van Auris. In deze folder leest u hoe Auris jaarlijks het arrangement aanpast op de hulp die uw kind en de leerkracht nodig hebben.

Jaarlijks evaluatiegesprek

Ieder jaar hebben u en uw kind een gesprek met de leerkracht over hoe het op school gaat. Als uw kind naar een reguliere school gaat, is ook de ambulant dienstverlener van Auris hierbij aanwezig. De leerkracht en de ambulant dienstverlener overleggen ook met specialisten van Auris, de Commissie van Leerlingzorg.

Het evaluatiegesprek gaat over:

Heeft de ondersteuning uw kind en de leerkracht geholpen?
Is er nieuw onderzoek nodig?
Heeft uw kind en de leerkracht het komende jaar ondersteuning nodig?
Is er nog specialistische hulp van Auris nodig?
Afspraken voor het komende jaar.

Het ontwikkelingsperspectief (OPP) is het uitgangspunt voor het gesprek. In dit OPP staat:

wat de sterke kanten van uw kind zijn, wat goed gaat,
waarom uw kind extra hulp nodig heeft,
welke hulp uw kind krijgt
wat het resultaat moet zijn van deze hulp
resultaten van testen en toetsen
waar u samen naar toe werkt, dit noemen wij het perspectief

Na het gesprek wordt het OPP aangepast met de nieuwe afspraken. De school en ouders zetten hun handtekening onder dit handelingsdeel van het OPP.